Image
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!
23|06|2022
Image

Brede welvaart: kijken naar mobiliteit vanuit een (veel) breder perspectief

Lees meer
Image

Nieuwe vormgeving platform data voor logistiek

Lees meer
Image

Veiliger en betrouwbaarder werken met nieuwe versie DEFLog

Lees meer
Image

Autonoom rijden in de praktijk gebracht met 5G-Blueprint-project

Lees meer
Image

Advies landsadvocaat over gemeentelijke verplichting voor TOMP-API

Lees meer
Image

Monitor Informatiediensten geeft waardevolle kijk op de praktijk

Lees meer
Image

Samen zoeken naar experimenteerruimte

Lees meer
Image

In de media

Lees meer
Image

Kalender

Lees meer

Archief Beter Benutten voortaan te vinden op DMI

Het is alweer enige tijd geleden dat het programma Beter Benutten formeel werd afgesloten. Omdat alle kennis en ervaring vanuit dit veelomvattende programma nog dagelijks van grote waarde blijkt, is alle content van de voormalige Beter Benutten-website recent verhuisd naar DMI. Hier is vanaf heden alles terug te vinden.

Denk bijvoorbeeld aan het Gedragshuis, Wegwijs, alles over de Beter Benutten aanpak en een groot aantal documenten, waaronder natuurlijk ook de Resultatenrapportage die eind 2017 na afronding van het programma aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Het Beter Benutten-archief is hier te vinden.

DMI Nieuws maakt deel uit van het DMI-platform, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is het versterken van de samenwerking tussen publieke en private professionals op het gebied van vernieuwende mobiliteit mobiliteit binnen steden en daarbuiten.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op DMI? Klik dan hier voor een abonnement.

DMI Nieuws kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.