Veiliger en betrouwbaarder werken met nieuwe versie DEFLog

DEFLog als marktplaats voor datadiensten

Eind april werd de nieuwe versie van DEFLog opgeleverd. Via data.deflog.nl zijn de verschillende datadiensten beschikbaar op een marktplaats. Bedrijven kunnen zelf datadiensten ontwikkelen en deze op de marktplaats aanbieden. Dit zorgt op termijn voor een grotere verscheidenheid aan diensten van betere kwaliteit. Daarnaast loopt data in de nieuwe versie van DEFLog niet meer via DEFLog zelf: de data blijft bij de bron. Deze manier van datadelen helpt bedrijven en overheden om sneller, efficiënter èn tegen lagere kosten te kunnen werken.

DEFLog is een infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector, waarmee data kan worden uitgewisseld. Voorheen was DEFLog een maatwerkvoorziening, die bestond uit infrastructuur en verschillende datadiensten, beide ontwikkeld door Portbase. Die onderdelen zijn nu gescheiden. Robbert Janssen, projectleider namens het ministerie van IenW, licht toe: “In de nieuwe versie van DEFLog worden datadiensten ontwikkeld door externe partijen. DEFLog biedt de marktplaats, waarop al die diensten te vinden zijn. Je kunt deze marktplaats vergelijken met de app store op je mobiele telefoon, maar dan voor datadiensten. In één omgeving vind je diensten van een groot aantal verschillende aanbieders, waarop je je kunt abonneren met één gebruikersaccount. Iedere aanbieder biedt een dienst aan die past bij zijn specialisatie. Daardoor worden de diensten van een hoger niveau.”
Image
Veilig en vertrouwd data delen

In de eerdere versie van DEFLog werd data uit verschillende bronnen naar DEFLog toegehaald en opgeslagen en vanuit daar toegankelijk gemaakt voor gebruikers. In de nieuwe versie loopt data niet meer via DEFLog zelf: de data blijft bij de bron. Dat noemen we ook wel ‘federatief werken’. Gebruikers behouden zo de controle over hun eigen data. DEFLog kijkt via een autorisatieregister wie welke gegevens voor welke doeleinden mag gebruiken. Het platform wordt gebouwd door Portbase, een ervaren partij op het gebied van datadelen. Iwan van der Wolf, managing director bij Portbase: “DEFLog draait op onze nieuwe datadeelplatform oplossing, genaamd MyCommunity. Wij leveren hiermee als Portbase een platforminfrastructuur waarop de logistieke sector als community veilig en vertrouwd data kan delen vanuit de bron.”

DEFLog als living lab
De doorontwikkeling van DEFlog vormt de opmaat naar een Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). De commissie Nationaal Groeifonds honoreerde eerder in april een voorstel voor de ontwikkeling van zo’n infrastructuur met een totale omvang van 51,1 miljoen euro.” Sjoerd Boot, vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering ervan, licht toe: “DEFLog draagt op twee manieren bij aan DIL. Het heeft de afgelopen jaren interessante inzichten opgeleverd over hoe je op een decentrale manier data met elkaar kunt delen. Deze nemen we mee bij de verdere ontwikkeling van de Basis Data Infrastructuur, die als fundament onder DIL ligt. Daarnaast betrekken we DEFLog bij de living labs die binnen het programma Digitale Infrastructuur Logistiek zullen worden uitgevoerd. DEFLog heeft voldoende potentie om de komende jaren door te groeien tot een waardevolle datadienst.”
Bestaande datadiensten
De aankomende periode zal worden gebruikt om verschillende datadiensten in de marktplaats van DEFLog te publiceren. Op dit moment zijn er al datadiensten klaar voor gebruik: Data voor Logistiek biedt informatie over onder meer venstertijden, voorkeursroutes, milieuzones , zero-emissie zones en laad- en losplekken. De datadienst Wegwerkzaamheden wordt binnenkort ook in de marktplaats gezet. De data is gratis te gebruiken door de sector, zodat vervoerders de juiste voertuigen op de juiste routes kunnen inplannen.

Aan de slag

DEFLog is voor iedereen die machine-leesbare data gebruikt of aanbiedt. Het initiatief is opgezet vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SmartwayZ.NL en Portbase met medewerking van NDW, TLN, evofenedex, SUTC en DALTI. Om gebruik te maken van de diensten van DEFLog heb je een account nodig bij IAMconnected.eu, de identity provider van Portbase. Dit geldt zowel voor nieuwe gebruikers als voor bestaande gebruikers van DEFLog. Met je IAMconnected account kun je inloggen op DEFLog en je abonneren op datadiensten of zelf datadiensten publiceren in de marktplaats. In de community van DEFLog vind je meer informatie, waaronder ook de instructies voor het aanmaken van zo’n account. Eventuele vragen kun je ook in deze community stellen. De nieuwe versie van DEFLog is te vinden op data.deflog.nl.

Kijk voor meer informatie op www.deflog.org.  
Deel dit artikel op