Nederland Fit for 55

Nederland heeft hoge klimaatambities die op bepaalde punten verder gaan dan de doelstellingen van de European Green Deal*. Namens het ministerie van IenW deelden Floor Pino en Jasmin Schous tijdens Intertraffic de Nederlandse plannen voor verduurzaming van het wegtransport met het internationale publiek. “We hopen andere landen te inspireren en horen ook graag de reacties op onze plannen.”
Europese landen zijn op dit moment druk aan het onderhandelen over de voorstellen van de Europese Commissie in het Fit for 55-pakket. Met deze set aan wetsvoorstellen wil de EU voor elkaar krijgen dat de uitstoot in 2030 55% lager is ten opzichte van het niveau van 1990. Nederland gaat dus verder dan dat en richt het beleid zelfs op 60% reductie in 2030. Floor: “Met bepaalde maatregelen lopen wij hier echt voorop, bijvoorbeeld op het gebied van laadinfrastructuur.”
Focus van Nederland

Jasmin Schous is EU-coördinator voor duurzame mobiliteit bij het ministerie, Floor is klimaatakkoord-expert. Beiden werken bij de programmadirectie Duurzame Mobiliteit. “In Nederland zetten we, net als in de EU, sterk in op het schoner maken van het wegtransport. Er lopen verschillende belangrijke trajecten om het wegtransport op 0% emissie te krijgen”, vertelt Floor. “Het streven is dat vanaf 2030 alle personenauto’s en lichte bestelwagens die nieuw verkocht worden geen CO2 meer uitstoten, wat in de praktijk betekent dat alleen nulemissie-voertuigen, zoals elektrische en waterstofauto's, nog mogen worden verkocht. Met verschillende maatregelen wordt het zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt om voor de meest duurzame optie te kiezen, maar auto's die op benzine rijden en al op de markt zijn, mogen wel gewoon op de weg blijven. Aangezien een auto een gemiddelde levensduur heeft van 18 jaar, betekent dit dat de totale uitstoot op de weg in 2050 zoveel mogelijk tot 0 is gereduceerd.”

Ook gaat Nederland de zogenaamde ‘laadinfrastructuur’ herzien. “In plaats van de klassieke pompstations gaan we naar laadpalen of waterstoftankstations”, vervolgt Jasmin. “Daarnaast wordt voor het wegtransport, in het bijzonder gericht op producenten van olie, gas en brandstoffen, een Europees emissiehandelssysteem ingevoerd. Bedrijven kopen rechten om CO2 te mogen uitstoten. Een bedrijf moet over evenveel CO2-rechten beschikken als het CO2 uitstoot. Elk jaar worden er minder rechten uitgegeven, tot uiteindelijk het nulpunt is bereikt. Daarbij stijgt de prijs van CO2-rechten naarmate die rechten schaarser worden. Zo krijgen bedrijven een prijsprikkel om CO2 te gaan besparen, want naast de meest duurzame is dit dan ook de goedkoopste optie. Tot nu toe was zo’n systeem er alleen voor de industrie.”

Kleine maatregelen

Vanuit het publiek op Intertraffic kwam onder andere de vraag waarom Nederland zich niet sterker richt op ‘modal shift’. Floor: “Ook hier in Nederland kijken we naar het verplaatsen van goederentransport van de weg naar het water of de trein. En ten aanzien van personenvervoer richten we ons bewust op het verleiden van mensen om ofwel af te zien van hun reis, bijvoorbeeld door thuis te werken, of juist lopend, fietsend of met het OV te reizen in plaats van met de auto te gaan.” Een andere vraag had betrekking op de samenwerking met regionale en lokale overheden. Jasmin: “Die samenwerking speelt een belangrijke rol, bijvoorbeeld rond de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek in 30-40 grotere steden in 2025.”

Floor en Jasmin kijken tevreden terug op Intertraffic. “Het is mooi om te zien dat er op allerlei niveaus en vanuit allerlei nationaliteiten mensen en organisaties bezig zijn met het verduurzamen van mobiliteit. Wij blijven ons inzetten voor ambitieus klimaatbeleid, zowel op Europees als op nationaal niveau. En we zien ernaar uit om aan de slag te gaan met de implementatie van deze voorstellen, als de onderhandelingen in Brussel klaar zijn.”

De Europese Green Deal is een pakket maatregelen waarmee de Europese Unie zich richt op het duurzamer, schoner en gezonder maken van de mens en onze omgeving. Het belangrijkste doel is een klimaatneutrale EU in 2050. Maatregelen zijn bijvoorbeeld gericht op schone lucht en water, gezonde bodem en biodiversiteit, duurzamere producten, gezond en betaalbaar voedsel, schonere energie en duurzame banen.

Deel dit artikel op