Talking Traffic maakt steden slimmer en duurzamer

De internationale vakbeurs Intertraffic was eind maart een uitgelezen moment om ook met het netwerk buiten Nederland stil te staan bij de stand van zaken rond Talking Traffic. Ondanks dat de commerciële contracten met alle marktpartijen al ruim een jaar geleden afliepen, staat de ontwikkeling rond het gebruik van data en de Talking Traffic dataketen in Nederland allesbehalve stil.
“In het verleden zag je bij wegwerkzaamheden nog vaak het gele bord ‘navigatie uit’’ ”, vertelt Vincent Habers namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Inmiddels zijn we zoveel verder. Een slim navigatiesysteem kent de wegwerkzaamheden en navigeert naar de daardoor ingestelde omleidingsroute. En dat is zeker niet het enige aansprekende voorbeeld van Talking Traffic.”
Snel gegaan
“De essentie van Talking Traffic is het uitwisselen van gegevens tussen voertuigen en slimme infrastructuur, waardoor relevante informatie eerder bekend is en slim anticiperen mogelijk wordt. Denk aan de ‘groene loper’ die verkeerslichten op kruisingen geheel automatisch uitleggen voor hulpdiensten die met spoed onderweg zijn door de stad.Of het tijdig voor diezelfde hulpdiensten of OV-bussen laten zakken van de beweegbare paaltjes die de binnenstad autovrij moeten houden”, vertelt Vincent. “Het komt allemaal neer op die gegevensuitwisseling tussen voertuigen en infrastructuur, waarbij we gebruik maken van het reguliere telecomnetwerk. Daardoor kan een bus of vrachtauto tijdig laten weten wanneer deze op een kruising verwacht aan te komen. Het verkeerslicht is zo ingeregeld dat het hierop vervolgens anticipeert om prioriteit te verlenen, en voorkomt dat moet worden afgeremd, gestopt en weer moet worden opgetrokken.”
Kansen
Het principe van Talking Traffic biedt volgens Vincent nog tal van nieuwe en waardevolle kansen. “Een vrachtwagenchauffeur vertelde laatst hoe op z’n losplek bij een supermarkt een personenauto geparkeerd stond. Daardoor kon hij niets anders doen dan doorrijden, om te voorkomen dat z’n wachtende truck het verkeer volledig vast zou zetten. Als gevolg van al het eenrichtingsverkeer en de doorgangsbeperkingen in de stad kostte het hem ruim een half uur om opnieuw die losplek te bereiken. Gelukkig werd de illegaal geparkeerde wagen juist weggesleept en was de plek nu weer vrij. Met slimme gegevensuitwisseling door Talking Traffic kan een laad- of losplek vooraf worden gereserveerd en weet een chauffeur tijdig wanneer de plek vrij is. Aan de hand daarvan kunnen planning en route met andere stops worden geoptimaliseerd.” Op vergelijkbare wijze kan intelligente toegang tot de stad worden geregeld, vervolgt Vincent. “Wie krijgt er op welke tijden toegang tot welk gebied? Dat is bijvoorbeeld van belang met het oog op de invoering van zero-emission zones, per 1 januari 2025. Om die zero-emissie stadslogistiek te stimuleren, wil je bijvoorbeeld gebruik van hybride vrachtauto’s toestaan, of wil je transportfietsen prioriteit kunnen geven bij verkeerslichten. Of het gebruik van ‘hubs’ stimuleren voor overslag op elektrisch vervoer, omdat dat wél toegang heeft tot de binnenstad.”
Rijkdom aan gegevens
“Met het inzetten van meer typen data kunnen we het aantal toepassingen van Talking Traffic nog veel verder ontwikkelen”, vervolgt Vincent. “Zoals Tom van de Ven van Mobility Sensing in de presentatie op Intertraffic duidelijk maakte, kunnen sensoren in auto’s een reeks van waardevolle gegevens bieden, bijvoorbeeld over temperatuur, uitstoot, trillingen en lawaai. Aan de hand daarvan kunnen slimme scenario’s in werking treden om de stad beter bereikbaar, schoner en leefbaarder te maken. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen bedrijven en overheid nodig. De overheid kan met regulering en standaardisering zorgen voor een gelijkwaardig speelveld, waarop bedrijven relevante producten en diensten kunnen ontwikkelen en aan ons als gebruikers kunnen leveren.”
Op maat gesneden informatie

Tussen de bezoekers van Intertraffic die op de presentatie afkwamen, bevonden zich verschillende vertegenwoordigers van internationale overheden en marktpartijen. Vragen gingen onder meer over het verdienmodel voor deelnemende partijen, en de wijze waarop ze zelf kunnen meedoen. “Talking Traffic is geen afgesloten clubje, maar een open ecosysteem. Iedereen kan op elk gewenst moment deelnemen en helpen nieuwe toepassingen te ontwikkelen”, licht Vincent toe. “Dat biedt niet alleen tal van mogelijkheden om diensten en informatie te leveren aan consumenten en professionele gebruikers, maar ook aan overheden. Die verzamelen nog steeds enorm veel data zelf, wat leidt tot hoge kosten voor zorgvuldig beheer en efficiënte ontsluiting ervan conform AVG en BIO. Maar overheden gaat het uiteindelijk natuurlijk helemaal niet om data, maar om op maat gesneden informatie. Je ziet binnen de Talking Traffic-dataketen dan ook bij marktpartijen de ontwikkeling ontstaan van ‘abonnementen op antwoorden’ als dienst aan overheden.”

Een van de vragen ging over het probleem van oude voertuigen die niet beschikken over ingebouwde connectiviteit. “Er zijn gelukkig genoeg apps die consumenten gratis aansluiting bieden op de genoemde informatie, zoals communicatie met verkeerslichten of waarschuwingen voor naderende hulpdienstvoertuigen”, aldus Vincent. “Met een van de verschillende via CarPlay, Android Auto of gewoon MONO te gebruiken informatiediensten op de smartphone kan iedereen connected zijn. Daarmee zijn de mogelijkheden grenzeloos. Letterlijk en figuurlijk.”

1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO)

Deel dit artikel op