Steden slaan handen ineen voor slimme aanpak van verstedelijking en logistiek

Medio maart hadden Apeldoorn, Deventer en Zwolle de eer om als eerste gemeenten een Stadsdiner te organiseren. Op initiatief van het ministerie van IenW slaan ze samen met de vervoerssector de handen ineen om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen voor slimme, duurzame verstedelijking en logistiek. Wethouders van de drie gemeenten en CEO’s van diverse private partijen op het gebied van logistiek, IT en technologie kwamen in een restaurant in Apeldoorn bijeen om afspraken te maken over onder andere datadelen, zero emmissie zones, stadshubs en het op een slimme manier toegang verlenen van verkeer in de stad.

Het diner in Apeldoorn vormde het startschot voor vergelijkbare bijeenkomsten op andere plekken in het land, bedoeld om tot een gezamenlijke actieagenda te komen. Met de diners willen partijen gezamenlijk logistieke stromen veiliger, slimmer en duurzamer organiseren, zodat steden ook in de toekomst leefbaar blijven.

Stadsbevoorrading speelt een cruciale rol als het gaat om de leefbaarheid in de stad. Logistiek zorgt voor volle schappen in de winkels, voor de aanvoer van materiaal voor de bouw van nieuwe woningen, voor onderhoud en schoonmaak en voor bezorging van pakketjes. Maar al die vervoersbewegingen geven ook druk op de schaarse openbare ruimte. En met een toename van het aantal online bestellingen en de vele bouwactiviteiten zal de hoeveelheid verkeer alleen maar verder groeien. Genoeg te bespreken dus tijdens het Stadsdiner in Apeldoorn. Wim Willems was als wethouder Mobiliteit van Apeldoorn mede-gastheer van de avond. Hij is ook voorzitter van de themagroep Smart Cities van de G40. “Als beleidsmakers herkennen wij de noodzaak om die bevoorrading slimmer te organiseren. We hebben met de aanwezigen onder meer gesproken over stadshubs: verzamelpunten aan de rand van de stad, waar allerlei goederen voor onder meer de bouw, horeca en detailhandel kunnen worden gebundeld. De laatste kilometers de stad in kunnen dan bijvoorbeeld door een elektrisch voertuig worden uitgevoerd, of bijvoorbeeld een bakfiets.” Michiel van Willigen, wethouder digitale transitie bij de gemeente Zwolle, vult aan: “Data kan helpen om slimme toegang tot de stad snel tot realiteit te maken. Door data te delen maken overheden glashelder welk type voertuig waar en op welk moment welkom is, zodat vervoerders precies weten waar zij aan toe zijn. Dat bespaart hen een hoop gedoe en onnodige kosten.”

Image
Samenwerking met de markt
Aan tafel zaten onder meer afgevaardigden van nationale spelers, zoals Ahold Delhaize, Bidfood, Hanos, DPD, DAF en Scania, maar ook lokale partijen en verschillende IT-partijen uit het logistieke domein. Ook TLN en evofenedex waren van de partij. Adwin Verhoeks, algemeen directeur bij logistiek dienstverlener Tielbeke: “Wij zijn ontzettend blij met dit initiatief. We zijn hier om te leren van elkaar, maar vooral om tot actie te komen mét elkaar.” Ook Frits Rorink, wethouder in Deventer, ziet de samenwerking met de markt als essentieel: “Door samen op te trekken kan meer efficiëntie en slagkracht worden bewerkstelligd. Neem bijvoorbeeld de venstertijden. Als een vervoerder alleen tussen tien en elf uur de binnenstad van Zwolle in mag, en dezelfde venstertijden gelden voor Deventer, dan wordt het voor hem erg lastig om te optimaliseren. Over dat soort onderwerpen willen we afspraken maken.”
Aansluiten bij eerder onderzoek

De stadsdiners zijn geïnitieerd door het ministerie van IenW, in samenwerking met de G40, Connekt, de Topsector Logistiek en de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. De bijeenkomsten sluiten aan bij de bevindingen uit eerder onderzoek van de G40 naar de waarde van slimme toepassingen en digitale technieken voor de toekomst van steden. Daarin werd steden aangeraden meer samen te werken, oplossingen sneller op te schalen en een gezamenlijke investeringsagenda met Rijk en provincie te starten. Het rapport ‘Smart Cities in de G40. Overzicht versnellers en knelpunten en advies’ is op de website van G40 stedennetwerk in te zien. Het rapport ‘Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’ is te vinden op DMI.

Tijdens het diner zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:

  • Deltaplan slimme en duurzame verstedelijking en logistiek 2030-2040
  • Verkrijgen van inzicht in goederenstromen en gemeentelijke beperkingen
  • Eén landelijk loket voor wet- en regelgeving
  • Stadshubs en bundeling als onderdeel van bestaande ketens
  • Intelligent digitaal toezicht en handhaving
  • Routeoptimalisatie

In overleg met de deelnemende partijen wordt de input van de Stadsdiners verder uitgewerkt tot een Actieplan.

Meer informatie is te vinden in de community duurzame verstedelijking en logistiek.
Deel dit artikel op