Levendige uitwisseling rond ‘Een slimme stad’

De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ heeft een eigen community op DMI, waar een levendige uitwisseling van kennis plaatsvindt. Die samenwerking heeft inmiddels een toolbox met nuttige instrumenten opgeleverd die voor iedereen beschikbaar zijn. “We beschouwen het als ons clubhuis.”
De online community ‘Een slimme stad’ verbindt professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om de beweging naar smart cities te versnellen. Dat sluit helemaal aan bij de missie van de Future City Foundation, een van de initiatiefnemers van de bijbehorende City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Jan-Willem Wesselink is programmamanager.
Zeventig partijen
“Bij deze City Deal zijn zeventig partijen betrokken die zich samen inzetten om de ‘smart city’ een stap dichterbij te brengen”, vertelt Jan-Willem. “Met elkaar ontwikkelen, toetsen en implementeren we instrumenten om steden tegen de achtergrond van alle grote opgaven leefbaar te houden met inzet van de nieuwste technieken. Die technieken en slimme oplossingen zijn soms al wel beschikbaar, maar we willen het makkelijker maken om ze daadwerkelijk te gaan gebruiken. Om ook binnen de City Deal ‘echt’ aan de ambities van ‘Een slimme stad’ te kunnen werken, hadden we een online werkplek nodig. Mensen moeten elkaar immers makkelijk kunnen vinden en informatie uitwisselen.”
Werkplek

“In feite zitten we in een nieuwe industriële revolutie”, vertelt Jan-Willem. “Door al die technologische ontwikkelingen kunnen we op een nieuwe manier problemen oplossen. Daarbij zijn we best wel ver in smart city-oplossingen, maar niet iedereen realiseert zich dat al, óók professionals uit het werkveld niet. Tegelijk spelen er ook veiligheidsvraagstukken, bijvoorbeeld rond privacy en security. Er doen veel mythes de ronde en onbekend maakt onbemind. Daardoor worden niet altijd de juiste keuzes gemaakt en zou het zomaar kunnen dat gemeenten camera’s aanschaffen die data doorgeven aan bijvoorbeeld China. Mensen meekrijgen in die bewustwording, bekend maken met kansen en risico’s, daarin schuilt voor ons de grootste opgave. Om de juiste keuze te kunnen maken heb je immers kennis nodig, en daar dragen we via de City Deal en onze online community aan bij. We brengen bewust een mix van mensen uit het bedrijfsleven en overheid samen, om zo met ieders expertise en ervaring tot betere oplossingen te komen.” Ook de speciale website https://slimmestadzodoenwedat.nl/ draagt bij aan die bewustwording. Onder de vlag ‘Een slimme stad, zo doen we dat’ is een bewustwordingscampagne opgezet, waarin vakgenoten bij overheden en in het bedrijfsleven bewust worden gemaakt van de transitie waarin we leven. Zij worden ondersteund met voorbeelden, inspiratie en het ontsluiten van kennis en tooling.

Tools voor iedereen
Op DMI hebben 14 werkgroepen van de City Deal hun eigen besloten community, waarin ze zowel proces- als inhoudelijke informatie delen. “De werkgroep Smart Mobility, waarvan het ministerie van IenW een belangrijke trekker is, heeft net een belangrijke tool opgeleverd, ‘Prioriteit voor Nood- en hulpdiensten’. Deze tool biedt een praktische leidraad voor het investeren in slimme verkeerslichten, die dankzij nieuwe techniek in staat zijn om nood- en hulpdiensten bij gebruik van zwaailicht en sirene te herkennen en absolute prioriteit te geven boven ander verkeer. Dit komt niet alleen de verkeersveiligheid ten goede, maar zorgt er ook voor dat nood- en hulpdiensten sneller op de plaats van bestemming aankomen. Sinds kort is het mogelijk om met diezelfde techniek ook bollards (beweegbare paaltjes) automatisch te bedienen, zodat ook deze tijdig naar beneden gaan en nood- en hulpdiensten veilig en snel hun weg kunnen vervolgen. Deze tool is nu voor iedereen beschikbaar in de Toolbox Slimme Stad.”
Fysiek en online

Deze City Deal loopt volgend jaar af. Halverwege de lopende periode is een jaarverslag gemaakt met tussentijdse resultaten: 2 - 0 voor de slimme stad (bij rust) - Agendastad. Jan-Willem ziet genoeg reden om door te gaan en hoopt op verlenging. “Het online platform en de toolbox maken deel uit van een pakket aan middelen. De ontmoetingen en kennisuitwisseling rond de City Deal vinden op verschillende manieren plaats, zowel fysiek als online. Deze diverse uitwisseling tussen professionals levert veel op, en resulteert ook in spin-offs, zoals rond ‘crowd safety management’ (het reduceren van de risico’s die ontstaan wanneer zich (grote) groepen mensen ergens verzamelen, red.). Je ziet dat deze vorm van samenwerken werkt.”

Deel dit artikel op