Road Monitor: 24/7 zicht op de staat van het wegennetwerk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Mercedes-Benz lanceerden onlangs tijdens de internationale vakbeurs Intertraffic het project Road Monitor. Dankzij informatie uit auto’s blijven wegbeheerders continu op de hoogte van de staat van de weg. Zo kan er sneller actie worden ondernomen als wegonderhoud nodig is of bij een onveilige situatie. Uiteraard is het aan bestuurders zelf om toestemming te geven voor het delen van de informatie.

Na een speciale kick-off voor de pers met weginspecteurs van Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland namens alle wegbeheerders van Nederland, presenteerden het ministerie en Mercedes-Benz in een volle zaal in Amsterdam de details van deze publiek-private samenwerking. Michiel Bontenbal, Cluster Manager expertteam asset management Road Monitor bij Rijkswaterstaat: “Nu nog worden er metingen met wisselende nauwkeurigheid gedaan om de staat van de wegen te meten. In aanvulling op die toch vaak fragmentarische informatie, biedt Road Monitor ons 24/7 samenhangende informatie over de staat van de weg. Het hele landelijke wegennetwerk wordt ‘gecoverd’, niet alleen het hoofdwegennet. Zo kunnen we de kwaliteit van de wegen verbeteren, waardoor de veiligheid toeneemt en weggebruikers beter kunnen worden geïnformeerd.”
Sensoren
De sensoren die bestuurders nu helpen om comfortabel en veilig te rijden, gaan dus ook zicht bieden op de kwaliteit van de weg. Michiel: “Is het glad, zijn verkeersborden en belijning nog goed zichtbaar, is het wegdek beschadigd of rijden auto’s ergens vaak over een doorgetrokken streep? Wegbeheerders kunnen deze informatie gebruiken voor het plannen van onderhoud of verbeteren van de veiligheidssituatie. Schade of slijtage komt sneller in beeld. Door kleine schades eerder te repareren, kan groot onderhoud worden uitgesteld of zelfs voorkomen. Onderhoudsaannemers en strooiploegen kunnen gerichter worden aangestuurd.”
Geen pilot
Duidelijk werd ook dat het niet om een pilot gaat. Erik Vrijens namens de afdeling Smart Mobility van IenW: “We gaan twee jaar lang samen met Mercedes-Benz dit traject in. In die periode kijken we of de informatie voldoende gedetailleerd en betrouwbaar is en hoe we die het beste kunnen delen met wegbeheerders. Uiteindelijk moet de informatie bijdragen aan asset management, winter management en verkeersveiligheid”, zo stelt hij. “Bij Road Monitor is de kwaliteit van data van primair belang, niet de kwantiteit. Het gaat om het beschikbaar maken van gerichte informatie die van meerwaarde is voor wegbeheerders”, vult Daniel Deparis, Head of Urban Mobility Solutions van Mercedes-Benz aan.
Data

Over het gebruik van de data is goed nagedacht, bleek bij vragen uit het publiek. De autobestuurder beslist zelf of hij wil bijdragen aan het delen van informatie, en daarmee aan de veiligheid en efficiency op de weg. Deparis: “Het Mercedes-Benz data dashboard toont geen ruwe data, maar geaggregeerde data-inzichten. De informatie die we zo delen, is volledig geanonimiseerd.” Ook over de kwaliteit van de data komt een vraag uit het publiek. Mercedes-Benz garandeert dat deze 100% betrouwbaar is. “Wij hebben er vertrouwen in dat de data die we verzamelen, leidt tot betrouwbare informatie voor het hele wegennetwerk in Nederland.” Desalniettemin gaat in de innovatiefase veel aandacht uit naar het valideren van de informatie.

Alle wegbeheerders in Nederland kunnen zich aansluiten bij het project via www.roadmonitor.nl. Zij krijgen dan geanonimiseerde data over hun wegen in een dashboard beschikbaar.
Deel dit artikel op