Nieuw digitaal ‘ecosysteem’ voor grote maatschappelijke opgaven

We hebben te maken met grote vraagstukken op het gebied van woningbouw, mobiliteit, klimaat en energie en de thema´s zijn sterk met elkaar verbonden. Toenemende digitalisering en beschikbaarheid van grote hoeveelheden data bieden kansen voor slimme en vooral gekoppelde oplossingen. In een speciale sessie tijdens Intertraffic presenteerden Joost de Bruijn namens mobiliteitsadviesbureau Goudappel en Caspar de Jonge namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hun visie op een ‘digitaal ecosysteem’. Caspar de Jonge blikt terug.
“We zitten met een gigantische huizen-, klimaat-, en voedselcrisis. De verstedelijkingstrend is al jaren gaande en er moeten nog een miljoen woningen bij in ons land. 95% van de mensen woont in 2040 op 5% van het aardoppervlak. Maar we hechten ook aan onze kwaliteit van leven. Daarom zijn er fundamentele keuzes nodig,” aldus Caspar de Jonge, programmamanager Data en Diensten bij het ministerie van IenW en nauw betrokken bij slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteit.
Ecosysteem
“Wie mag wanneer en op welke manier gebruik van maken van de publieke ruimte? Hoe reguleer je dat? Wij zijn deel van de natuur, die al 3,8 biljoen jaar bestaat. In dat ecosysteem ligt veel wijsheid besloten en we kunnen daar veel van leren. Bijvoorbeeld dat concurrentie ons niet vooruit helpt en samenwerking wel”, aldus Caspar. “De komende jaren zijn heel belangrijk om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. Het draait allemaal om data, technologie en platforms. Blijven we doen wat we altijd al deden, dan verandert er niets en verbetert onze situatie dus ook niet. In ons huidige maatschappelijke systeem is een nieuw soort samenwerking nodig.”
Potjes data
“In informatietechnologie zit veel oplossend vermogen. Of het nu gaat om je smartphone, laptop of auto, alles produceert data. Die kleine ‘potjes’ data vormen allemaal een puzzelstukje van het totaalbeeld. Maken we die data beter vindbaar, deelbaar en vooral ook bruikbaar over sectoren heen, dan kan dat veel nieuwe waarde opleveren. En kunnen we nieuwe diensten en producten ontwikkelen, slimmer en duurzamer,” zo gaat hij verder. “Het belangrijkste is: maak afspraken over wat het mag kosten en wat je ermee mag doen.” Succesvolle voorbeelden van die nieuwe samenwerking zijn er al. Zo noemt Caspar de slimme verkeerslichten (IVRI’s). “Om daartoe te komen, zijn we met veel concurrenten aan tafel gaan zitten: navigatiediensten, cloudserviceproviders en de verkeerslichtenindustrie. Iedereen begreep dat we samen tot een oplossing moesten komen en wilde meedoen, ook omdat ze anders de boot zouden missen. Onze taak als overheid is dan mee-investeren en de spelregels bepalen. Zo vormde zich al een kleinschalig ecosysteem dat zich steeds verder uitbreidt.”
Nederland voorop
Nederland is met deze ontwikkelingen op weg naar een groter digitaal ecosysteem, koploper in Europa. “We zijn een klein landje, je kunt elkaar snel vinden. Er zijn hier ongeveer 200 beeldbepalende spelers”, geeft Caspar aan. “Daarnaast hebben we een bevolking van consumenten die nieuwe producten snel omarmen en allemaal online zijn. En daarbij verwachten ze ook dat alles online beschikbaar is.” Uit de reacties van de internationale toehoorders tijdens de presentatie op Intertraffic bleek dat deze beweging inderdaad nog niet overal is ingezet. Zo erkende een beursbezoeker uit Zuid-Afrika dat er daar nog geen draagvlak is om data te delen. Caspar: “In Nederland zijn we dankzij onze uitgebreide ervaring met publiek-private samenwerking gelukkig wél in staat om zo’n digitaal ecosysteem te bouwen en organiseren. En we prikkelen graag andere landen om ook stappen te zetten.”
Deel dit artikel op