UDAP met 1 miljard berichten per dag onmisbaar voor slimme en duurzame steden

Het Urban Data Access Platform (UDAP) is nu anderhalf jaar in gebruik. Met 1 miljard berichten per dag, zo’n 60 aangesloten wegbeheerders en ruim 1200 slimme verkeersregelinstallaties en bollards, speelt het systeem een niet meer weg te denken rol in de uitwisseling van data om steden slimmer, duurzamer, schoner en veiliger te maken.
“UDAP geeft extreem snel en betrouwbaar data door vanuit onder meer iVRI’s richting weggebruikers en omgekeerd. Daardoor kan verkeer efficiënter worden afgewikkeld en kunnen op maat gesneden informatiediensten voor weggebruikers verder worden doorontwikkeld”, vertelt Vincent Habers namens het ministerie van IenW. “Beschikbaarheid van realtime data biedt elk moment van de dag zicht op wat er op straat in de stad gebeurt. Zo geeft het overheden een stuur om gewenst mobiliteitsgedrag te faciliteren.” Aan UDAP zijn op dit moment bijna 450 publieke en private organisaties gekoppeld, variërend van gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en NDW tot serviceproviders en fabrikanten van verkeerslichten, bollards, slagbomen en voertuigdetectiesystemen. “Samen zorgen we ervoor dat use cases steeds beter worden, door verkeer te informeren, prioriteren en optimaliseren.”
Toepassingen
Steeds meer verkeersregelinstallaties wisselen via UDAP informatie uit met weggebruikers, stelt Menno Malta tevreden vast. Zijn bedrijf Monotch levert de software voor UDAP en het bijbehorende dashboard. “Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) in Nederland maken gebruik van het UDAP-platform. Dat zijn er inmiddels ruim 1200. Hiervan is op dit moment de overgrote meerderheid verkeerslichten, maar er zijn ook fysiek beweegbare afsluitingen aangesloten. Zo komen er ook steeds meer beweegbare paaltjes (bollards, red.) in het wegdek bij. En er zijn nog veel meer toepassingen mogelijk, zoals intelligente bandenspanningsmeters en hoogtedetectiemeters.” In de komende jaren is de verwachting dat er enkele duizenden infrastructurele objecten extra aangesloten worden. Het aantal kruispunten in Nederland met geconfigureerde prioriteit voor nood- en hulpdiensten is inmiddels 432. Dit jaar nog worden alle (zo’n 900) ambulances in Nederland op het systeem aangesloten. Daarnaast zijn er ook 284 kruispunten met prioriteitsregels voor overig logistiek verkeer, zoals openbaar vervoer of vrachtverkeer.
UDAP in cijfers
peildatum: 2022.05.01

aangesloten aantal object-eigenaren: 58

aangesloten aantal objecten: 1211

aangesloten prioriteitsaanvragen 2022Q1: 300.000

statussen verkeerslichten 2022Q1: 2 miljoen

statussen weggebruikers 2022Q1: 11 miljard

aantal verwerkte berichten 2022Q1: 35 miljard

Tweerichtingsverkeer

Het UDAP-platform werkt dus twee kanten op. Het systeem deelt informatie met weggebruikers, maar registreert ook informatie van deze weggebruikers. Menno: “Hierin speelt onze TLEX®-software een belangrijke rol. Die maakt het mogelijk om grote volumes data snel en veilig uit te wisselen. Data gaat binnen enkele milliseconden van de iVRI op straat naar UDAP en weer door naar de applicaties van weggebruikers op de weg.” De ruim 1 miljard berichten die het UDAP-systeem landelijk per dag verwerkt, komen van de inmiddels bijna 2,5 miljoen voertuigsystemen en apps aan boord van auto’s (van de in totaal ruim 8 miljoen auto’s) in Nederland. “Per dag deelt een kruispunt zo’n half miljoen SPaT-berichten (Signal Phase and Timing, red.) met automobilisten, over de huidige en verwachte status van een verkeerslicht. Terwijl weggebruikers dagelijks via UDAP gemiddeld ruim 200.000 CAM-berichten (Cooperative Awareness Message, red.) per iVRI delen, over snelheid, positie, richting en voertuigtype.”

“Binnen de dataketen van Talking Traffic is UDAP een belangrijke voorziening”, besluit Vincent Habers. “Daardoor kunnen overal in Nederland op een en dezelfde manier nood- en hulpdiensten met spoed veilig kruisingen oversteken. En kunnen OV-bussen en vrachtauto’s bij diezelfde verkeerslichten prioriteit aanvragen. Niet zo verwonderlijk dus dat Talking Traffic groeit. Niet alleen als het gaat om het aantal deelnemers, toepassingen en gebruikers, maar ook het belang ervan voor overheden als concreet instrument om beleidskeuzes en -evaluatie op te baseren. Het datagedreven karakter van Talking Traffic maakt het een belangrijke pijler om steden slimmer, duurzamer, schoner en veiliger te maken.”

Deel dit artikel op