Image
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!
02|11|2022
Image

Over de winst van een verdichte stad

Inbreiding van steden en de effecten op woningbouwkeuzes en mobiliteit

Lees meer
Image

Door inzicht gaan bestuurders ‘duurzamer’ laden

Lees meer
Image

Hubs: wat komt erbij kijken en hoe dragen ze bij aan meer deelmobiliteit?

Lees meer
Image

Mobility as a Service: onderdeel van een bredere mobiliteitsvernieuwing

Lees meer
Image

Verkeersinformatie voor vrachtwagenchauffeurs nu beschikbaar via boordcomputer

Lees meer
Image

Rijk en regio investeren in slimme mobiliteit, data en digitalisering

Lees meer
Image

Feestelijke uitreiking vijf iVRI-certificaten

Lees meer
Image

In de media

Lees meer
Image

Kalender

Lees meer

DMI Nieuws maakt deel uit van het DMI-platform, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is het versterken van de samenwerking tussen publieke en private professionals op het gebied van vernieuwende mobiliteit mobiliteit binnen steden en daarbuiten.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op DMI? Klik dan hier voor een abonnement.

DMI Nieuws kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.