Feestelijke uitreiking vijf iVRI-certificaten

De Vakbeurs Mobiliteit was op 6 oktober niet alleen de plek voor ontmoeting en uitwisseling van kennis, maar kende ook een feestelijk moment. Vijf leveranciers van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en cloud providers ontvingen namelijk een certificaat voor hun producten. Het iVRI-certificaat biedt zekerheid aan leveranciers, wegbeheerders en gebruikers.
De bedrijven Be-Mobile, Yunex Traffic, Swarco Peek Traffic, Royal HaskoningDHV en Monotch ontvingen in Utrecht één of meerdere certificaten voor hun dienst(en) of product(en). Om in aanmerking te komen voor een iVRI-certificaat, moeten leveranciers voldoen aan strenge, landelijke voorwaarden, die door kennisplatform CROW zijn vastgelegd. De ‘Strategic Committee’, benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdt toezicht.
Talking Traffic en Mobilidata

De iVRI-standaarden zijn cruciaal voor het Nederlandse ecosysteem Talking Traffic en de Vlaamse tegenhanger Mobilidata. Dankzij de standaarden kunnen automobilisten met navigatie, maar ook nood- en hulpdiensten, logistieke bedrijven, openbaar vervoer en fietsers, ervan op aan dat de services uitvoerig en met succes zijn getest. En dus doen wat ze moeten doen.

In juni 2021 zijn de landelijke CROW-standaarden geactualiseerd. Daarbij werden producten en diensten uit de hele dataketen tegen het licht gehouden, en de desbetreffende gestandaardiseerde technische specificaties waar nodig verbeterd en vereenvoudigd. Bedrijven moesten daarop hun producten of diensten aanpassen, testen en vervolmaken. Dat dat inmiddels in veel gevallen is gebeurd, bewees ook de uitreiking op 6 oktober. Nieuw is dat naast de gebruikelijke iVRI componenten TLC, ITS App en RIS, nu ook voor alle andere componenten in de iVRI-keten via certificering moet worden aangetoond dat ze voldoen aan alle landelijke standaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan componenten zoals het Urban Data Access Platform, de Cloud en Information Services, waarvoor voor de eerste keer een iVRI-certificaat werd behaald. De bedrijven zijn dus goed op weg, al plaatst Marcel Westerman namens het ministerie een nuance: ‘Het gaat hierbij om voorlopige certificaten. Daarmee kunnen de ontvangers aansluiten op de UDAP-dataketen. Met die aansluiting en hun nieuwe productversies moeten zij voor 15 december 2022 twee succesvolle toepassingen op straat realiseren. Na een positieve beoordeling hiervan, ontvangen ze daarna de definitieve certificaten.’

Overheden en bedrijven

Eerder werden iVRI-producten van de volgende leveranciers al gecertificeerd door de Strategic Committee: Vialis, Dynniq (Swarco Peek Traffic), Swarco, Ko Hartog, RHDHV, Goudappel, gemeente Rotterdam, provincie Noord-Holland en Sweco. In de Strategic Committee nemen vertegenwoordigers van overheden en bedrijven deel; het ministerie van IenW is voorzitter.

Deel dit artikel op