Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City

Eind oktober is namens het ministerie van IenW en tal van andere overheden en bedrijven een voorstel ingediend bij het Nationaal Groeifonds voor het Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS). Kijk nu de speciale film en animatie en kom meer te weten over het DEMS.

De wereld digitaliseert en data is het toverwoord van deze tijd. Ook in Nederland. Overal ontstaat data, overal is data. Bij overheden, marktpartijen en instellingen. Bijvoorbeeld in het mobiliteitsdomein of dat van verkeer, woningbouw, energie, goederentransport of klimaat. Maar wat als we die data bij elkaar brengen door de digitale schotten ertussen af te breken en de data veel meer dan nu, met elkaar te verbinden; met elkaar te koppelen. Dan ontstaat een heel ecosysteem van data, van aanbieders en gebruikers. En als we met elkaar afspreken hoe we deze verzameling aan data kunnen gebruiken, op welke manier en onder welke voorwaarden, dan ontstaat er een heel reservoir aan enorm waardevolle informatie, waarmee we als overheden, burgers èn markt ons voordeel kunnen doen, maar ook goed beschermd zijn tegen misbruik van data.

Dat doet het Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City, kortweg DEMS. Het brengt de werelden van mobiliteit, verstedelijking en verduurzaming ook digitaal dichter bij elkaar, koppelt databronnen en zorgt meer publiek-private samenwerking. 

Zo leren we elkaar en elkaars behoeften en mogelijkheden beter kennen en ontstaan nieuwe toepassingen. Dit ecosysteem van databeheer versterkt onze kennispositie en exportmogelijkheden. Want we zijn niet uniek met onze grote opgaven. Overal in de wereld kennen steden dezelfde uitdagingen. En net als wij zijn die ook dringend op zoek naar slimme oplossingen.

Slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteit gaan sterk bepalend zijn voor de manier waarop we over 20 of 50 jaar leven. Gestructureerd en verantwoord data ontginnen en gebruiken is daarin een randvoorwaarde. Wat we met de Deltawerken konden, kunnen we ook met data: samen de schouders eronder.

Kijk hier de film en de animatie.