Pilot: verzekering verschuift van voertuig naar bestuurder

Koppel de verzekering niet aan een deelvoertuig, maar aan de huurder/bestuurder. Met die insteek start risico- en verzekeringsadviseur Aon, met steun van het ministerie van IenW, een pilot die de mogelijkheden van een ‘mobiliteits-/rijbewijsverzekering’ onderzoekt. Door financiële prikkels, onder meer door de kosten voor schades bij de feitelijke bestuurder van het voertuig neer te leggen, moet het aantal schadegevallen omlaag en moet een betaalbaar en transparant verzekeringsproduct ontstaan, aldus betrokken partijen.
Deelmobiliteit is flink in opmars. Vooral de populariteit van deelauto’s - 730.000 bestuurders maakten in maart 2020 gebruik van ruim 64.000 deelauto’s - en deelscooters groeit snel. Dat is met het oog op de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen wenselijk, zo staat ook in het Deltaplan Mobiliteit van de Mobiliteitsalliantie. Deelmobiliteit leidt tot bewuster (auto)gebruik, minder parkeerdruk en meer keuzevrijheid. Het ministerie van IenW stimuleert het autodelen actief, onder meer via het MaaS-programma en de Green Deal Autodelen.
Schade
Een van de belemmeringen voor de groei van deelmobiliteit is de verzekerbaarheid voor aanbieders. Bestuurders gaan over het algemeen minder netjes om met een deelvoertuig dan met een eigen voertuig. En dat leidt tot meer schade en meer fraude, zo wijst de praktijk uit. Ook het afkopen van het standaard eigen risico stimuleert niet om netjes te rijden en veilig te parkeren. Het traditionele verzekeringsmodel waarbij het platform de ‘assets’ verzekert, begint scheuren te vertonen. Platforms krijgen steeds vaker te maken met hogere verzekeringskosten. De verzekering dreigt daarmee onbetaalbaar te worden.
Image
Proef

Reden voor Aon om een pilot te starten met een innovatieve manier van verzekeren: een mobiliteits-/rijbewijsverzekering. In de proef, waarbij naast het ministerie van IenW ook de gemeente Rotterdam, RDW, Vattenfall, SafeDrivePod, Loyens & Loeff en MS Amlin betrokken zijn, verschuift de verzekering van (de eigenaar van) het voertuig naar de bestuurder. In de pilot wordt voertuig- en berijdersdata gekoppeld aan schadedata. Iemand die veel schades veroorzaakt, krijgt wellicht een hogere premie, wordt geblokkeerd of krijgt bijvoorbeeld alleen toegang tot een e-bike. Wie schadevrij rijdt, betaalt een lagere premie. De pilot duurt minimaal drie maanden.

Veilig rijgedrag belonen
Evert-Jeen van der Meer, industry director Mobility bij Aon, ziet mogelijkheden voor de ‘persoonlijke mobiliteitsverzekering’. In de ‘proeftuin deelmobiliteit’ testen publiek-private partijen slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit in één app. Van der Meer: “Verantwoord en veilig rijgedrag moet transparant worden èn moet worden beloond. Dat is precies waarmee we in de proeftuin willen experimenteren. Een huurder van een deelvoertuig moet de financiële consequenties voelen van onverantwoord of onzorgvuldig gedrag. Ik verwacht dat we daardoor veel minder schade aan deelvoertuigen zullen zien.’’
Image
Evert-Jeen van der Meer: “Verantwoord en veilig rijgedrag moet transparant worden èn moet worden beloond.”
Drempels weg
Staatssecretaris Steven van Weyenberg van IenW benadrukt dat deelmobiliteit wenselijk is met het oog op duurzaamheid en het slim omgaan met de ruimte. “Daarom wil het ministerie helpen om drempels voor deelvervoer weg te nemen. Daarbij hoort ook het betaalbaar houden van de verzekering. Met deze proef kunnen we digitale mogelijkheden testen en de verzekeringsbranche stimuleren om een passend en houdbaar verzekeringsproduct te ontwikkelen.”
Veilig rijgedrag belonen
In de proef met de Mobiliteitsverzekering gaat het onder meer om het opdoen van nieuwe en aanvullende inzichten over deelmobiliteit. In de keten van gebruiker, voertuigeigenaar, MaaS-platform en verzekeraar ontstaat een nauwkeuriger risicoprofiel op basis van data over rijgedrag. Doel is om op basis van data over rijgedrag tot een andere, meer effectieve verdeling van risico’s te komen. Om ervaring op te doen, zal eerst geëxperimenteerd worden met een verzekering op het ID- of rijbewijs, die schade aan het voertuig verzekert. En misschien ontstaat er een doorlopende mobiliteitsverzekering, vergelijkbaar met de doorlopende reisverzekering.
Proeftuin
De afgelopen tijd is er veel data verzameld vanuit de deel- en verhuurmarkt. Deze wordt geanalyseerd en gekoppeld aan schadedata. Verder wordt in deze proeftuin veel aandacht besteed aan het interviewen van platformgebruikers, om te horen hoe zij naar deze proef kijken. Nu stap je immers in of op een deelvervoermiddel en is alles geregeld. In de toekomst kun je je met behulp van je rijbewijs overal aanmelden, maar moet je wel zelf verzekerd zijn.