Papieren regelscenarioboekjes exit dankzij nieuwe tool

Door als gezamenlijke wegbeheerders in te zetten op het digitaliseren van regelscenario’s ontstaan kansen om beter te sturen op de leefbaarheid in de stad. Zo wordt het mogelijk om dynamische milieuzones in te voeren, waarbij toegang bepaald wordt aan de hand van de actuele luchtkwaliteit. Door deze data te delen, kunnen weggebruikers in car worden voorzien van actuele adviezen.
Meer hierover in onderstaand artikel uit NM Magazine van Arno Grund en Nick Mijers van Rijkswaterstaat.