NLCharge valt in de prijzen met slimme laadtechniek

Je netaansluiting met de factor drie vermenigvuldigen. Dat is volgens het bedrijf NLcharge mogelijk met ‘slim laden’ en laadpleinen voor elektrisch vervoer. NLCharge won eind november de Challenge Versnellen Elektrisch Rijden, een wedstrijd uitgeschreven door het ministerie van IenW. Naast een hoofdprijs van €20.000 leverde de 1e plaats het bedrijf ook nog eens flink wat publiciteit op én een groter netwerk. Simon Smit van NLCharge: “Met een flexibel energiesysteem bieden wij een puzzelstukje voor de energietransitie.’’
Image
De netcapaciteit van elektriciteit staat in veel steden en op bedrijfsterreinen nu al onder druk. Verwacht wordt dat die druk, mede door de elektrificatie van het wagenpark en het groeiend aantal laadpalen, alleen maar zal toenemen. Met dat gegeven gaat NLCharge inefficiëntie te lijf door de beschikbare netcapaciteit beter te benutten.
Van laadpunt naar laadplein
‘Meer doen met dezelfde stroom’ kan op verschillende manieren, aldus Simon Smit van NLCharge. Veel laadpunten hebben immers vaak maar een beperkt deel van de tijd de volledige capaciteit nodig. Zo biedt de jonge onderneming, een initiatief van het bedrijf Van der Sijs techniek en investeerder Peter Molengraaf (voormalig topman Alliander), de optie ‘van laadpunt naar laadplein’. Smit: “Met het combineren van AC-laders (wisselstroom) en DC-laders (gelijkstroom) in één energiemanagementsysteem (EMS) kun je zonder grote investeringen meer laden.”
Beter Benutten in de praktijk
Op meerdere locaties In Nederland (o.a. in de Rotterdamse Veerhaven), op publieke parkeerplaatsen, in parkeergarages, bij fleetowners en bij Renault-dealers zijn al laadpleinen met de techniek van NLCharge. Zo’n laadplein, een plek waar verschillende laadpunten op dezelfde voeding zijn aangesloten, biedt ook de mogelijkheid van (DC) snelladen. De aansturing gebeurt vanuit één energiemanagementsysteem (EMS), waarbij de capaciteit – realtime - dynamisch kan worden ‘verdeeld’. Een voorbeeld: bij een publiek laadplein wordt een laadpunt slechts drie keer per dag een half uur gebruikt voor het laden van bestelauto’s. Als er niet DC wordt geladen, kunnen andere auto’s AC worden geladen. Smit: “Daarbij kun je ook, bijvoorbeeld aan deelauto’s, prioriteit geven.’’
Factor drie
Met een AD-DC combi-charger kan een bedrijf of gemeente de beschikbare capaciteit beter verdelen over verschillende functies. In sommige gevallen kan de laadefficiëntie met de factor drie worden vermenigvuldigd. Daardoor is, volgens NLCharge, ook bij groeiende stroombehoefte netverzwaring wellicht niet nodig en kan flink op de kosten worden bespaard. Ook zonne-energie en batterijen kunnen worden geïntegreerd: opgewekte zonne-energie is dus direct te gebruiken voor het laden van voertuigen. En met de combinatie van AC- en DC-laden kunnen bedrijven ook hun laadinfra delen met openbaar laden.
Contacten
Volgens Smit geeft het winnen van de Challenge Versnellen Elektrisch Rijden zijn bedrijf niet alleen een financiële boost. “Het winnen van de Challenge en de bijbehorende geldprijs is prachtig, maar nog veel belangrijker zijn de contacten die we erdoor opdoen. Wij zitten nu veel aan tafel met onder meer netbeheerders, distributeurs, landelijke supermarktketens, grote gemeenten en bedrijven die veel interesse tonen.’’ En die belangstelling vindt Smit niet meer dan logisch, want NLCharge heeft nationale en internationale ambities. Smit: “We vinden allemaal dat we elektrisch moeten gaan rijden. Met onze innovatie kunnen wij die ontwikkeling versnellen en helpen we de energietransitie vooruit.’’
Meer info: NLCharge.nl