Ambulance Zorg Nederland wint

Beloning voor besluit om alle ambulances in Nederland gebruik te laten maken van Talking Traffic

Samen met partners CityGIS en Be-Mobile ontving Ambulance Zorg Nederland dinsdag 3 november de award in de categorie Zorgproject, met hun inzending ‘Ambulances veiliger onderweg door koppeling LSIV met C-ITS-platform’. De ambulancesector besloot eind vorig jaar als eerste hulpdienst om op landelijke schaal gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van Talking Traffic, waarbij ambulances altijd ‘connected’ zijn en dus ‘digitaal zichtbaar’ voor slimme verkeerslichten. Bij gebruik van zwaailicht en sirene krijgen ambulances zo altijd groen licht, zodat ze veilig kunnen doorrijden.

De verkeersveiligheid vormt hiervoor de belangrijkste drijfveer. Victor Verrijp, voorzitter bestuurscommissie Innovatie & ICT bij Ambulance Zorg Nederland: 'Het feit dat Talking Traffic de veiligheid voor alle weggebruikers aanzienlijk kan verbeteren, is voor ons motivatie genoeg. Door rekening te houden met de route van de ambulance, kan op termijn bovendien vertraging door bijvoorbeeld brugopeningen en beweegbare paaltjes voorkomen worden'.

Wanneer ambulances met sirene en zwaailicht een kruising naderen, wordt er via speciale apparatuur in de ambulance automatisch een signaal over locatie, rijrichting, bestemming en route richting verkeerslichten of bijv. een brug op een beweegbare paal gestuurd. Andere weggebruikers krijgen via een app zoals Flitsmeister of via het navigatiesysteem van de auto tijdig een waarschuwing dat een ambulance nadert, zodat zij tijdig de weg vrij kunnen maken.

Prioriteit

Zwaar vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers kunnen op een vergelijkbare manier als bij nood- en hulpdiensten, prioriteit krijgen bij verkeerslichten. Vrachtverkeer hoeft daardoor minder vaak te remmen en op te trekken, wat brandstof bespaart en uitstoot beperkt. Bij het openbaar vervoer zou door middel van gerichte prioriteitsverlening rekening kunnen worden gehouden met eventuele vertraging ten opzichte van de dienstregeling. Door fietsers tijdig te herkennen en daardoor sneller groen te geven, kan een gemeente of provincie het fietsgebruik stimuleren. Verspreid over ons land zijn inmiddels al ruim 1000 ivri’s te vinden: op drukke routes, complexe kruispunten en met name daar waar veel goederentransport en openbaar vervoer passeert. Ze zorgen voor veiliger verkeer, een betere doorstroming en minder uitstoot van ongezonde lucht. En dat aantal breidt de komende tijd alleen nog maar verder uit. Eerder dit jaar maakte toenmalig minister Van Nieuwenhuizen al bekend nog eens 10 miljoen euro extra te willen uittrekken om deze ontwikkeling te stimuleren, steden en provincies leggen hetzelfde bedrag bij.

De slimme verkeerslichten zijn ontwikkeld binnen Talking Traffic: het publiek-private samenwerkingsverband van het ministerie van IenW en zo’n 80 lokale en regionale overheden met ruim twintig bedrijven, waaronder (mede-)Award-winnaar Be-Mobile, gericht op de ontwikkeling van nieuwe verkeerstoepassingen voor meer veiligheid, doorstroming en duurzaamheid in het verkeer.