Data delen in de praktijk: ‘Het moet digitaal én op straat kloppen’

Over digitalisering in de logistiek wordt veel gesproken, maar wat kan een vervoerder er nu in praktische zin al mee doen? Die vraag werd beantwoord in het webinar ‘Digitalisering Logistiek: Data delen in de praktijk’, dat vlak voor de zomer plaatsvond. Robbert Janssen, programmamanager bij het team Data en Diensten van het ministerie van IenW, vertelt over de stand van zaken.

“Voor het maken van een optimale planning of het rijden van de meest efficiënte route is veel data nodig. Denk bijvoorbeeld aan data over de situatie op de weg, of informatie over venstertijden en voertuigbeperkingen. Tegelijkertijd is data essentieel voor de overheid voor het maken van beleid, het inrichten van de infrastructuur en het verbeteren van incidentmanagent.” zegt Janssen.

“In de afgelopen jaren zijn er grote en concrete stappen gezet om relevante informatie digitaal te verzamelen en digitaal beschikbaar te maken. In het webinar lieten we aan de hand van concrete voorbeelden zien welke data nu beschikbaar is en hoe planningsystemen, boordcomputers en overheidssystemen de data op een veilige én efficiënte manier kunnen verwerken.”

Wegwerkzaamheden

Eén van die concrete voorbeelden die nu al relevant is voor vervoerders, is data over wegwerkzaamheden. Jitske Brink, eigenaar van het bedrijf FiLogic, vertelde er alles over tijdens het webinar. FiLogic is een IT-dienstverlener in de logistieke sector. Zij gebruiken de data over wegwerkzaamheden in hun software. Daarmee kunnen vervoerders efficiënter hun ritten plannen. Brink onderstreepte dat het heel eenvoudig is om de data te integreren: dat moet iedere IT-partij met weinig moeite kunnen, zo stelde ze.

Dat laatste is belangrijk voor de markt, aldus Robbert Janssen. “Want veruit de meeste vervoerders doen het technische gedeelte van hun planningen niet zelf, maar werken daarbij samen met logistieke IT-partijen. IT-partijen kijken welke slimme toepassingen er al zijn, wat ze ermee kunnen en hoe ze het op een makkelijke manier in hun eigen systeem kunnen integreren. FiLogic heeft nu dus zo’n toepassing, waarvan de data steeds beter wordt en al in de praktijk werkt. Dat is bij de digitaliseringsopgave natuurlijk cruciaal: de inwinning van data moet goed zijn, en daarnaast moet het op straat én digitaal kloppen.”

Altijd op de hoogte van milieuzones en meer

Iemand die mee kan praten over het inwinnen van data, is Thijs Herwig. Vanuit het bedrijf Matrixian Group is hij verantwoordelijk voor het verzamelen van data bij gemeenten en het inlezen van open databestanden. Tijdens het webinar van 17 juni liet Thijs zien hoe bedrijven de informatie over milieuzones, venstertijden, laad- en losplekken, maximum beperkingen en meer, direct in kunnen zien in dit dashboard. Dit allemaal om een efficiëntere planning en uitvoering voor de vervoerder mogelijk te maken, en op die manier de overlast in steden te beperken.

Image
Veilig op pad

Als laatste spreker bij het webinar liet Huib de Jong zien hoe voertuigdata Rijkswaterstaat helpt om sneller en beter incidenten met trucks af te handelen, zodat de weg snel vrijkomt en het verkeer vlotter kan doorstromen. Huib werkt als adviseur Verkeersmanagement samen met de verschillende verkeerscentrales en met weginspecteurs. Als er een ongeval is met een truck, is de weginspecteur vaak als eerste ter plaatse om de weg veilig te stellen. Maar als er gevaarlijke stoffen in de truck zitten, wil je eigenlijk niet dat de inspecteur onnodig dichtbij komt. Het is nu mogelijk om de juiste informatie direct naar de verkeerscentrale te sturen. De verkeerscentrale informeert de weginspecteur en andere hulpdiensten, die nu weten wat zij kunnen verwachten.

Het webinar is (in z’n geheel of in delen) terug te zien via:
https://digitaliseringlogistiek.spitz.nu/programmaonderdelen/sessie/703cea9a/