Campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ van VVN ook in navigatieapps

De jaarlijkse campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dit jaar als pilot uitgebreid naar navigatie-apps. Gebruikers van de apps van Flitsmeister, Waze (via TripService) en TomTom krijgen bij het begin van het nieuwe schooljaar de campagnemelding te zien als ze een rit starten of beëindigen. Doel van de campagne is dat zij hun snelheid rond scholen verlagen én bij voorkeur schoolzones vermijden op hun route. Deze pilot van het ministerie van IenW past bij de ambities om de verkeersveiligheid op een hoger plan te brengen door middel van het op maat informeren van weggebruikers, ook in de auto op het dashboard of in de navigatie.

VVN voert al jaren campagne bij het begin van het nieuwe schooljaar om aandacht te vragen voor schoolgaande kinderen in het verkeer. Daar is alle reden toe: onder 12-jarige scholieren die fietsend naar school gaan, vallen in de maanden augustus en september bijna twee keer zoveel slachtoffers als in andere maanden. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid.

Minister Van Nieuwenhuizen van IenW wees bij de aftrap van de vernieuwde campagne op het belang van extra aandacht voor de veiligheid. “De eerste weken van het nieuwe schooljaar vragen extra alertheid van ons allemaal: dus ogen op de weg, snelheid aanpassen en de telefoon op MONO”, aldus de minister. “Daarom is het mooi dat automobilisten nu ook via navigatiediensten geïnformeerd worden over schoolkinderen die weer de weg op gaan. Iedereen wil dat onze kinderen veilig naar school kunnen en veilig weer thuiskomen. Daar werken we samen hard aan!’’

Image
Navigatiediensten
De pilot sluit aan bij een politieke wens (motie van ChristenUnie/CDA) om schoolzones en VVN te koppelen aan navigatiediensten. Bovendien gebruiken steeds meer weggebruikers hun navigatie tijdens hun rit en zijn meer auto’s verbonden met internet. Het ministerie van IenW is opdrachtgever van de pilot om de campagne nu voor het eerst in-car te voeren met serviceproviders. Naast de in-car campagne van VVN die landelijk wordt gevoerd in de drie navigatiediensten, zijn tegelijkertijd twee kleinere pilots gestart. Een pilot om te verkennen wat het effect is van het in-car attenderen van weggebruikers op een schoolzone. En een waarmee IenW meer kennis wil opdoen van de daadwerkelijke verkeerssituatie in schoolgebieden.
Herkenbaar
De VVN-campagne loopt van 20 augustus tot en met 17 september 2021. De serviceproviders gebruiken bij hun berichten herkenbare campagnematerialen van VVN. Bovendien zorgen ze ervoor dat de campagneboodschap voor of na de rit wordt getoond: in alle gevallen alleen als het voertuig stilstaat. Dit om ongewenste afleiding te voorkomen.
Evalueren

Begin november evalueren IenW en de serviceproviders de pilots. Aandachtspunten daarbij zijn het aantal campagneberichten en het aantal bereikte bestuurders (kwantitatief), maar ook de waardering van bestuurders voor de campagne en de vraag of dergelijke campagnes kunnen worden verbeterd. Het ministerie wil met de pilots de mogelijkheden verkennen voor het structureel waarschuwen voor schoolgebieden en wellicht herrouteren, in de toekomst eventueel ook buiten de VVN-campagneperiode.