Aantal slimme verkeerslichten nog eens met enkele honderden uitgebreid

Negentien wegbeheerders maakten vorig jaar succesvol gebruik van de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij het ministerie van IenW. Dankzij een speciale regeling konden zij in aanmerking komen voor maximaal 50% cofinanciering voor de aanschaf van iVRI’s. En zo worden er zo’n 350 nieuwe toegevoegd aan de 1500 slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al functioneren. Ze maken onderdeel uit van een veel bredere mobiliteitsvernieuwing. Door onder andere meer gebruik te maken van digitale technieken zorgen we voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming in en rondom steden.

Slimme verkeerslichten zijn onder meer in staat om in te spelen op de actuele verkeersdrukte. Dankzij een voortdurende uitwisseling van data kan het verkeer in een specifiek deel van de stad of in de stad als geheel veel meer in samenhang worden geregeld. Bepaalde verkeersdeelnemers, waaronder nood- en hulpdiensten, fietsers, OV en vrachtverkeer kunnen op drukke kruispunten prioriteit krijgen boven anderen, allemaal op basis van digitale techniek. En bij een naderende nood- en hulpdienst worden andere weggebruikers tijdig geïnformeerd: zo kan een schrikreactie worden voorkomen en kan men veilig de rijbaan vrij maken.

Slimme verkeerslichten zijn slechts een van de vele voorbeelden van hoe onze infrastructuur steeds digitaler wordt. Zo kunnen ook bollards (beweegbare toegangspaaltjes in de buitenruimte) inmiddels op basis van data worden aangestuurd, net als slagbomen en toegangshekken voor speciale groepen gebruikers.

Slimme, duurzame steden
Een groot aantal gemeenten ziet de investering in iVRI’s als onderdeel van slimme en duurzame verstedelijking. Zo ook de gemeente Apeldoorn. Net als veel andere gemeenten heeft de stad een forse woningbouwopgave met zeer beperkte ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur. Ze koppelt daarom bewust mobiliteit aan opgaven op het gebied van ruimte, wonen en klimaat. De auto is te gast en krijgt in de binnenstad minder ruimte, ten gunste van voetgangers, fietsers, zero emissie verkeer en deelvervoer (Mobility as a Service, MaaS). Apeldoorn bouwt nu circa 40 verkeerslichten om tot iVRI. Eind 2024 zijn deze omgebouwd tot of vervangen door een iVRI en kunnen dan in samenhang worden ingezet om bij te dragen aan het realiseren van de stedelijke opgaven.
Meer informatie

Benieuwd naar hoe andere wegbeheerders de iVRI’s in gaan zetten en met welke doeleinden? In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven. Voor een actueel overzicht van alle iVRI’s in Nederland, klik hier.

Image
Deel dit artikel op