Image

Bestuurders zetten afspraken landelijke samenwerking smart mobility opnieuw kracht bij

Op 9 februari vond de Bestuurlijke Bijeenkomst Smart Mobility plaats in de Verkeerscentrale Nederland in Utrecht. Minister Mark Harbers sprak hier met tien bestuurders uit de regio’s over de structurele borging van innovatieve mobiliteitsprogramma’s en de noodzaak tot landelijke samenwerking. Het verankeren van slimme mobiliteit en het gebruik van data en digitalisering om nieuwe toepassingen mogelijk te maken, zijn van groot belang om onze steden en dorpen leefbaar en bereikbaar te houden.
De urgentie om samen te werken en op te schalen werd door alle bestuurders (h)erkend. Overal in het land wordt de schaarse openbare ruimte gevoeld en spelen de grote woningbouwopgave en scherpe doelstellingen op het vlak van duurzaamheid en klimaat. Het besef dat tegen die complexe achtergrond mobiliteit anders georganiseerd moet worden en bestaande netwerken beter moeten worden benut, is dan ook groot. Smart mobility en digitalisering worden daarbij als kansrijk gezien.
Beleidskeuzes gebaseerd op data

Tijdens de bijeenkomst presenteerde minister Harbers de Monitor Smart Mobility. Deze brengt de ontwikkelingen en effecten van slimme toepassingen in beeld in 3 categorieen: voertuigautomatisering, verkeersmanagement en informatie- en mobiliteitsdiensten. Zo is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen rijhulpsystemen en navigatie in hun auto gebruiken. De komende tijd wordt de monitor aangevuld met actuele onderzoeken over aanbod, gebruik en effecten van smart mobility. Dit helpt overheden om hun beleid veel gerichter, op basis van data, te sturen. De gemeente Groningen is al langer actief op het gebied van monitoring: samen met het Rijk en andere partijen werkt zij aan een systeem dat de effecten laat zien van stadsdistributie op de leefbaarheid in de stad én op de bedrijfsvoering van de vervoerder.

De Smart Mobility Monitor is hier in te zien.

Image
Landelijke afspraken
Fleur Gräper, gedeputeerde van de provincie Groningen, sprak over de toelating van zelfrijdende voertuigen. Er komen diverse Europese verplichtingen op ons af, waaronder regelgeving op het gebied van de toelating van zelfrijdende voertuigen. Ze benadrukte dat landelijke afspraken nodig zijn voor het verder doorontwikkelen van autonoom vervoer, zeker nu de betaalbaarheid van openbaar vervoer verder onder druk komt te staan.
Hubs en digitalisering
Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel, sprak over de bereikbaarheid in het landelijk gebied. Hij ziet veel kansen in een regionaal netwerk van hubs gecombineerd met vervoersvormen zoals de fiets, deelsystemen, de buurtbus en lopen, om voorzieningen bereikbaar te houden. Digitalisering speelt dan een belangrijke rol, om de verschillende vervoersvormen goed op elkaar te kunnen afstemmen.
Vervolg
De bestuurders spraken met elkaar af de samenwerking voort te zetten en dit jaar toe te werken naar een gezamenlijk voorstel voor de invulling van die samenwerking na 2023. Tegen de achtergrond van alle grote uitdagingen waarmee we te maken hebben, zorgen de afspraken voor een verdere verankering van slimme en duurzame mobiliteit en het gebruik van data en digitalisering in het dagelijks werk.
Deel dit artikel op