Wie ontwerpt de meest duurzame mobiliteitshub?

Kennisplatform CROW en het ministerie van IenW hebben de voorwaarden vastgesteld van de prijsvraag voor het ontwerp van de meest duurzame mobiliteitshub. De prijsvraag werd op 17 januari aangekondigd tijdens de sessie ‘Mobiliteitshubs in steden’ op InfraTech 2023 in Rotterdam. Het beste antwoord op die prijsvraag levert de indiener 10.000 euro op, zo laat Jorrit Nijhuis, beleidsadviseur bij het ministerie van IenW, weten.

“Een mobiliteitshub fungeert als begin-, eind- of overstappunt in de reis. Naast de vervoersfunctie staan ook de verblijfskwaliteit en de beleving ervan centraal. Welke faciliteiten heeft een hub, wat kun je er doen? En hoe past de hub in de omgeving?

Maar hoe ontwerp je nu de meest duurzame mobiliteitshub? En hoe zorg je dat de hub een zo’n groot mogelijke maatschappelijke waarde heeft? Die vragen komen regelmatig terug bij overheden en andere partijen: ze vormden de aanleiding voor het ministerie van IenW en CROW om gezamenlijk deze prijsvraag te organiseren”, aldus Jorrit. Behalve de hoofdprijs van 10.000 euro zijn er ook nog een tweede en derde prijs, beide goed voor 2500 euro.

Inpassing in stedelijke omgeving

CROW en IenW stimuleren met de prijsvraag een integrale, samenhangende aanpak voor het ontwerp en beheer van een mobiliteitshub. Hubs zijn een belangrijk onderdeel van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Daarnaast moeten mobiliteitshubs worden ingebed in de stedelijke omgeving, waarbij een duurzame energievoorziening een steeds belangrijker thema wordt.

Frans Bekhuis, kenniswerker mobiliteit bij CROW, licht toe: “Naast de harde, fysieke kant van een hub is het van belang om ook de zachte, gebruikerskant mee te nemen in het ontwerp. Iedereen moet er gebruik van kunnen maken, ook mensen die aangewezen zijn op een rolstoel of mensen die slechtziend zijn. We stimuleren partijen om die gebruikerskant mee te nemen in een integraal ontwerp, en om verschillende disciplines op een slimme manier bij elkaar brengen. We letten ook op toekomstbestendigheid: het gebruik en de functie van een hub kan veranderen in de tijd. Een slim ontwerp is flexibel en kan anticiperen op deze ontwikkelingen. Tenslotte dagen we partijen uit om goed na te denken over het exploitatiemodel.”

Beoordeling
Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. De juryleden vertegenwoordigen verschillende disciplines en invalshoeken en zijn afkomstig uit de wetenschap, overheid en andere organisaties. De criteria voor de beoordeling zijn de duurzaamheidsaspecten in het ontwerp van de hub. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke onderdelen, maar ook om de zachte gebruikersaspecten en de financiële haalbaarheid. Het ontwerp mag een bestaand of een nieuw ontwerp zijn, voorzien van een heldere toelichting, waarom het ontwerp in aanmerking komt voor de prijs van meest duurzame mobiliteitshub.
Prijsuitreiking

De jury maakt de winnaars van de prijsvraag bekend tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres 2023 op 2 november in Amsterdam. Een overzicht van alle inzendingen verschijnt onder meer op www.mobiliteitshubs.nl. Ook zal er aandacht zijn voor de ingediende ontwerpen in diverse vakbladen, op bijeenkomsten en op social media.

Inzendingen kunnen tot 1 september 2023 worden gestuurd naar prijsvraaghub@crow.nl.

Deel dit artikel op