Eerste editie gezamenlijke Vakbeurs Openbare Ruimte en Mobiliteit in Utrecht

Vele jaren gold het als een vertrouwd moment in het najaar: de Vakbeurs Mobiliteit in Houten. Dit jaar slaat de beursorganisatie echter een nieuwe weg in. In het verlengde van de ontwikkeling die op meer plaatsen te zien is, kiest zij ervoor om Mobiliteit vanuit een breder perspectief te bekijken. En dus ligt een combinatie met de Vakbeurs Openbare Ruimte voor de hand. Op 5 en 6 oktober vindt voor het eerst een gecombineerde versie van beide beurzen plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. In stand 2.5.23 op de beursvloer en in het sessieprogramma van het ministerie van IenW staat de mobiliteitsvernieuwing in relatie tot slimme en duurzame steden centraal. En dat vraagt om anders kijken en vooral, anders doen.

Rijk, regio’s, provincies en gemeenten staan aan de lat voor ingrijpende veranderingen. Verschillende grote opgaven (nieuwe woningen, klimaat en mobiliteit, sociale verbanden en ecologie) maken allemaal aanspraak op dezelfde schaarse ruimte en de stad komt steeds verder in de knel. Die grote opgaven moeten veel meer in samenhang en daarmee effectiever, duurzamer en efficiënter worden opgepakt.

En dan komt het aan op het anders kijken naar hoe we steden kunnen inrichten en verdichten, op zo’n manier dat mensen er ook in de toekomst graag willen wonen, werken en ontspannen. Onderdeel daarvan is nadrukkelijk ook een andere kijk op hoe we omgaan met mobiliteit: binnen steden, naar steden toe en in de plattelandsgebieden. En dat dan ook écht anders doen. Anders kijken, anders doen dus.

Mobiliteitsvernieuwing

Mobiliteitsvernieuwing in relatie tot die steeds drukker wordende steden staat in veel gemeenten hoog op de agenda. Dan gaat het bijvoorbeeld over digitalisering en digitaal ondersteunde diensten, deelmobiliteit, hubs, MaaS, slimme stadslogistiek en het stimuleren van het lopen en fietsen.

Het ministerie van IenW gaat hierover graag met bezoekers in gesprek. Op donderdag 6 oktober vindt in diezelfde Jaarbeurs ook een bijeenkomst plaats van het Ecosysteem Dutch Metropolitan Innovations, waarin tal van overheden en marktpartijen samenwerken. Meer informatie hierover vind je onder andere hier en in de speciale online community Slimme en Duurzame Steden.

Bezoekers zijn van harte welkom in beursstand 2.5.23!

Registreren voor de beurs kan hier.    

Deel dit artikel op